افت اعضای کانال ها | حذف فیک ممبر ها و دیلیت اکانت شده ها از کانالپیام رسان محبوب تلگرام به تازگی سیاست قشنگ و تمییزی را به کار گرفته که اعضای واقعی کانال ها را نشان خواهند داد.این کار با حذف کردن شماره های مجازی،فیک ممبر ها ، تی دیتا (T Data) و چیزهایی از قبیل به علاوه ی افراد دیلیت اکانت و کسانی که مدتی طولانی به تلگرام نیامده اند صورت میگیرد.

منبع : آی تی نیوز |افت اعضای کانال ها | حذف فیک ممبر ها و دیلیت اکانت شده ها از کانال
برچسب ها : کانال ,دیلیت اکانت